Çocuklar İle İlgili Sözler Resimli

Çocuklar İle İlgili Sözler Hadisler Resimli

Çocuklar İle İlgili Sözler Resimli

Her kim kız çocuklarından herhangi bir şeye (bakıma, terbiyeye) velayet eder ve onlara iyilik edip güzel muamelede bulunursa, o kız çocukları kendisi için cehennem ateşinden koruyan bir perde olurlar.” (Buhârî, Zekât, 10, Edep, 18; Müslim, Birr, 147) Çocuklar İle İlgili Sözler ResimliHer kim kız çocukları yüzünden bir sıkıntıya uğrar da onlara iyi bakarsa, bu çocuklar onu cehennem ateşinden koruyan bir siper olurlar.” (Buhârî, Zekât 10, Edeb 18; Müslim, Birr 147. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 13)

Çocuklar İle İlgili Sözler ResimliHenüz ergenlik çağına ulaşmamış üç çocuğu ölen her müslümanı Allah, çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar.” (Buhârî, Cenâiz 6, 91; Müslim, Birr 153. Ayrıca bk. Tirmizî, Cenâiz 64; Nesâî, Cenâiz 25; İbni Mâce, Cenâiz 57)

Çocuklar İle İlgili Sözler Resimli“İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat.” ( Müslim, Vasiyyet 14. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vasâya 14; Tirmizî, Ahkâm 36; Nesâî, Vasâyâ 8)

Çocuklar İle İlgili Sözler ResimliEy iman edenler, ne mallarınız, ne çocuklarınız sizi Allah’ı zikretmekten ‘tutkuya kaptırarak-alıkoymasın’; kim böyle yaparsa, artık onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir.

Çocuklar İle İlgili Sözler ResimliKehf Suresi, 46. ayet: Mal ve çocuklar, dünya hayatının çekici-süsüdür; sürekli olan ‘salih davranışlar’ ise, Rabbinin Katında sevap bakımından daha hayırlıdır, umut etmek bakımından da daha hayırlıdır.

Çocuklar İle İlgili Sözler Resimli

  • En’am Suresi, 151. ayet: De ki: “Gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın, anne-babaya iyilik edin, yoksulluk-endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. -Sizin de, onların da rızıklarını Biz vermekteyiz. Çirkin-kötülüklerin açığına ve gizli olanına yaklaşmayın. Hakka dayalı olma dışında, Allah’ın (öldürülmesini) haram kıldığı kimseyi öldürmeyin. İşte bunlarla size tavsiye (emr) etti; umulur ki akıl erdirirsiniz.”

Çocuklar İle İlgili Sözler Resimli”Her ağacın bir meyvası vardır. Gönülün meyvası da çocuktur.” (Hz. Muhammed s.a.v)

,Çocuklar İle İlgili Sözler Resimlievlâd kokusu, cennet kokusudur Çocuklar İle İlgili Sözler ResimliÇocuk bulunmayan evde bereket yoktur. Çocuklar İle İlgili Sözler ResimliÇocuklarınızı kendi zamanınızın âdetlerine göre eğitmekte ısrarcı olmayın; çünkü onlar sizin zamanınızdan başka bir zaman için yaratılmışlardır.” (İmam Ali’den) Çocuklar İle İlgili Sözler ResimliAllah Resulü (s.a.a) buyurmuştur: “Çocuklarınıza eşit davranın; farklı davranacak olsanız dahi kızlarınızı üstün tutun!”

webtoz.com

Huzur Sözleri Resimli

Mutlu Aile Sözleri

Evlat İle İlgili Sözler

Baba İle ilgili Sözler