Görgüsüzlük İle İlgili Resimli Sözler - WebToz

Görgüsüzlük İle İlgili Resimli Sözler

Zira terbiyeli insan, doğru davranan, görgülü insandır.

Ben,yaptığın iyilikleri ilan tahtasına asmanın görgüsüzlük olduğunu söylüyorum. Bu tür şeyler sessizce, vakarla yapılmalıdır. Nezaketin kökleri derinden olmalı. Görgüsüzlük arttıkça gösteriş budalalığı da artar.“Her şeyin yolu yordamı, adetleri, kuralları vardır. İnsan edepli davranırsa yüzü ağarır. Toplumun örf ve kurallarına riayet etmezse işleri başarıya ulaşamaz.
Tabağına yiyebileceğinden fazla yemek koymak.
Hayatına sevebileceğinden fazla insan almak.
İkisi de aynı şey.
Hem görgüsüzlük, hem ziyan! Görgüsüzlük, her şeyi sağduyu ve adaleti bile bozar; görgü ise her şeyin eksiğini örter, gerçeğe tat katar.

Nereye baksanız zevksizlik ve görgüsüzlük, özenti ve taklit, düzeysizlik ve aşağılık kompleksi diz boyu.

Biz çocukken…
Zenginliğin gösterilmesi, paranın konuşulması ayıptı, görgüsüzlük belirtisiydi. İnsanlık ve komşuluk tedavüldeydi hala, kimsenin işine ve özgürlüğüne burnunu sokup, kendi inanç ve adetlerini de dayatmazdı.
Buket Uzuner