Kırılmış İnsanlara Sözler

Güzel Sözler
* Aşk bir sarhoşluktur, ikiyi bir gösterir. Oysa dünyevî sarhoşluk ise biri iki yapar.
Güzel Sözler
* BAŞKÖŞE?..Alimlerin başköşesi odanın ortası, sofiler için yanı, ârifler için girişi, âşıklar için dostun kucağıdır. (Hz. Mevlânâ)
Güzel Sözler
* Meyvasız ağacın dalları yukarı doğrulur, meyvaları olanın ise aşşağı eğilir. İşte alçakgönüllü olan o meyvalı ağaç gibidir. (Hz. Mevlânâ)
Güzel Sözler
* “Her kimde lokma celâl nuru haline gelirse, o kimse ne isterse yesin, ona helâldir.” (Hz. Mevlânâ)
Güzel Sözler
* İlim meclisine vardım, kıldım talep/ İlim ta gerilerde kaldı, İlla edep, illa edep!”
Güzel Sözler
* Edep bir tac imiş Nur-u Hüda’dan Giy ol tacı, emin ol her beladan…
Güzel Sözler
* Arif; hiçbir bulanıklık temiz olan meşrebini bulandıramıyan kimsedir. Ona gelen bulanıklık durulur. (Hz. Mevlana)
Güzel Sözler
* Zahit, hizmet ve ibadet etmeyi sever; ârif ise, hizmet edileni sever. Zâhit yaralıdır, ârif ise cerrahtır. (Hz. Mevlânâ)
Güzel Sözler
* ârif, Tanrı ilminin ocağı, nefsi ile taliplerin ruhlanrının sütannesi ve ruhu ile de âlemlerin Rabbi’nin sırlarının kitabıdır. O vahşi bir bedevi olsa da, yine akıl ve edep ocağıdır. (Hz. Mevlana)
Güzel Sözler
* “Her ne halde olursan ol, onun yanında olmaya çalış, çünkü yakınlıktan sevgi doğar. Nasıl vücut, yârin vücuduna dokunursa, onu görmekle de senin ruhun onun ruhu ile birleşir.(Mevlânâ)
Güzel Sözler
* Ayrılığı niçin denemeye kalkıyorsun? Bir insan, zehiri nasıl denemeye kalkar? Sen temiz de olsan pis de, ondan uzak bulunma.Çünkü temizlik, (cana) yakınlıktan artar.”(Hz. Mevlana)
Güzel Sözler
* Şöhret afettir, rahat şöhretsizliktedir (Hz. Mevlana)
Güzel Sözler
* Hazine, zahmette; neşe, arayıp istemede ve acınmışlık da edeptedir. (Hz. Mevlana)
Güzel Sözler
* Cennet halkının çoğu aptaldır ve Cennet’in en yüksek yeri ise, akıl sahipleri içindir. (Hz. Mevlana)
Güzel Sözler
* Kurtulan er, başkasının kendisini incitmesinden incinmeyen kimsedir. Yiğit, incitilmeyi hak edeni incitmeyen kimsedir.(Mevlânâ)
Güzel Sözler
* Az sakal erkeğin mutluluğundandır, çünkü sakal, erkeğin süsüdür. Onun çokluğu erkeği böbürlendirir. Bu da insanı içten içe öldüren şeylerdendir.Çok sakal, sofilerin hoşuna gider. Fakat sofi sakalını tarayıncaya kadar, ârif Tanrı’ya ulaşır. (Mevlânâ)
Güzel Sözler
* Hoca Fakih Ahmet; “Tam kırk yıldır, gece ve gündüz sonsuz mücahedede bulundum ve birçok riyazetler çektim ki bilginlik hastalığı benden gitsin ve o perdeden dışarı çıkayım. Fakat hâlâ bende ondan bir izin kaldığını görüyorum. Gönül levhası ne kadar sade olsa, Tanrı’ya yakınlık da o kadar fazla olur. Çünkü,levh-i mahfuz, hâfızın levhasından daha yüksektedir.” diye sölediğini Hz. Mevlana buyurdu…

webtoz.com
Posted in Dini Sözler Resimli Sözler tumblrsözler

iman İle İlgili Dini Sözler

Posted in Güzel Sözler Resimli Sözler

Yeşillik Doğa İle İlgili Sözleri

Posted in Resimli Sözler tumblrsözler

Dedikodu İle İlgili Sözler Resimli

Posted in Hayatın İçinden Karaktersiz İnsanlara Sözler Resimli Sözler tumblrsözler

Kişiliksiz İnsanlara Sözler