Masonluk Hakkında Bilgiler

Masonluk Hakkında Bilgiler

Masonluk Nedir?

Masonluk dünyanın birçok kısmında dışa kapalı olarak faaliyet gösteren bir örgüttür. Özgürlük, adalet, eşitlik, dostluk ve kardeşlik ile dayanışma temeline dayanmaktadır. İlkeleri ve kuralları bulunmaktadır. Bu ilkeler ve kurallara göre  ancak üyelerince bilinen, üyeleri arasında oldukça etkili ve büyük bir dayanışma hali bulunan, 6 ila 7 üyeden oluşan ve lonca denilen çeşitli bölümlere ayrılan, üyelerin birbirlerini masonluğa özgü simgelerle ve imgelerle tanıdığı, gizliliğe oldukça büyük bir önem verilen bir örgüt ve dernektir.

Masonluğun Tarihçesi

Masonluk tam olarak 16. Yüzyılın sonu ve 17. Yüzyılın sonunda ilk faaliyetlerine başlamış olan bir örgüttür. Ancak tam olarak etkin hale gelmesi 1717 tarihinde başlamıştır. Bunun sebebi ise şudur, 24 Haziran 1717 tarihinde masonların dört ayrı loncası bir araya gelerek İngiltere’nin başkenti Londra’da Büyük Londra Loncası’nı kurmuşlardır. Bunun yanı sıra masonluğun ilk olarak İskoçya’da ortaya çıktığı ve 1500’lü yıllardan beri var olduğu söylenmektedir. Ancak başka bir belge ise masonluğun daha da eski bir kökeni olduğunu savunmaktadır. Bu bilgiye göre masonluk 14. Yüzyıldan beri faaliyettedir. Bu bilginin dayanağı ise 1390 yılına ait olduğu saptanmış olan ve en eski masonik belge olarak kabul edilen Masonik Elyazması isimli şiirdir.

Masonluğun Felsefesi Nedir?

Masonlar tüm insanlar için ortak bir felsefeyi benimsemiştir. Onlara göre tüm insanlar için yapılması ve sağlanması gereken ortak koşul, sevgi, saygı ve hoşgörüyle birlikte hak eşitliği, evrensel kardeşlik ve bilimsel gelişmedir. Masonların temel hedefi ve gayesi tüm bunları sağlayıp tek bir dünya düzeni kurmaktır ve bu dünya düzenini sonsuza dek sürdürmektir.

Atatürk Mason Muydu? Atatürk ve Masonluk

Ülkemizde özellikle son yıllarda en çok tartışılan konu olmuştur. Atatürk net bir tabir ile mason değildi. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk ülkeyi kurduktan sonra ülkede yaptığı ilk icraatlerden birisi de ülkenin bekası ve geleceği için sorun olarak gördüğü mason loncalarını kapatmak oldu. Mason loncalarının açılmasını ve ülkede masonik faaliyetlerin gösterilmesini yasakladı. Bu şekilde davranan bir liderin mason olması oldukça imkansızdır.

webtoz.com
Posted in nedir

evde kal Resimlı Sloganlar

Posted in nedir

Hazreti Kime Denir Mevlana’ya Neden Hazreti Diyorlar

Posted in nedir

Obezite Nedir Ve Neden Olur

Posted in nedir

LİNKLERE RESİMLERE VİRÜSLERİ NASIL YERLEŞTİRİYOLAR