Mehdi A.S Hakkında Merak Edilenler

Mehdi A.S.

Mehdi,  anlam olarak “hidayete erdirilmiş, Allah’ın hidayetine mazhar olmuş” anlamlarına gelmektedir. Kelimenin İslam tarihinde bu anlamlarıyla önceleri Hz. Peygamber ve dört halife ile ilgili olarak kullanıldığı görülmektedir.

Kaynaklarda mehdinin ortaya çıkış tarihi gelecekteki bilinmeyen bir zamana ötelenmektedir. Sadrüddin Konevî  ise 651  yılında kaleme aldığı Risâletü’l-Mehdî’sinde mehdinin 27 Ramazan 613  Cuma gecesi doğduğunu kaydetmiştir. 654 (M.1256) yılında kendisiyle görüştüğünü, 666 yılında (M.1267-68) halkın, birçok şaşılacak şeyler göreceğini, 683 (M.1284-85) yılında İsa Peygamber’in gökten ineceğini bildirmiştir .

Not:Mehdi Gerçekdir Ve Zuhur Ediçeği Kesindir.Bazı İslam Hocaları 2019 İle 2023 Yılında Ortaya Çıkacak Diyor.Kanıt Olarak Hadislerdeki Kıyamet Alametlerin Gerçekleşmesi Ve Yüçe Kitabımızdaki Mehdi a.s İşaret Edildiği Sayısal Hesap Formülü Olarak Gösteriyor.

Gelelim Bana;Bu Konuda Çok Araştırma Yaptım Çokca Hocalar Dinlendim Hadislere Baktım Kanıtlara Bakdım Geleçeği Kesin Arkadaşlar Şuan Dünya Olduğuna İnancım Burası Cifir İlmine Girdiği İçin Bizi Aşıyor.

Kanıt İstiyenler için Şurdaki Videoyu İzliyebilir

Mehdi ile ilgili tartışmalı bir başka konu da onun dünyada ne kadar kalacağı ile ilgilidir. Mehdinin hükümranlığının başlangıcı ile ölümü arasındaki sürenin on dokuz yıl veya on dokuz yıl birkaç ay olacağı rivayet edilmektedir. İbrâhîm bin Bâlî de mehdinin doğumundan ölümüne kadar dünyada ne kadar kalacağına dair kesin bir bilgi vermez. Deccâl ortadan kalkıp hükümranlığı Hz. İsa devraldıktan sonra mehdinin yedi, sekiz ya da dokuz yıl yaşayacağını belirtir. Mukaddime’de de benzer tespitler yer almaktadır. Erzurumlu İbrahim Hakkı ise mehdinin ortaya çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi vermezken yeryüzünde kırk yıl kalacağını kaydeder.

Mehdinin Zuhur Edeceği Yer

Kaynaklarda mehdinin zuhur edeceği yerle alakalı farklı bilgiler mevcuttur. Bu yoldaki rivayetlerin merkezinde Horasan, Buhara, Semerkant gibi Türkistan coğrafyası ile Mekke şehri yer almaktadır. Muhyiddîn Çelebi (1426-1495), Hızır ile birlikte yaptığı yolculukları anlattığı Hızır-nâme’sinde “…Mekân-ı Mehdî-i Sâhib-Zamân” başlıklı bölümde kendisinden zamanın sahibi ve son veli olarak bahsettiği Muhammed Mehdî’nin mekânının Semerkand yakınlarındaki Tirmid isimli bir şehir olduğunu bildirmişti.

Mehdinin Ortaya Çıkış Şartları

İbrâhîm bin Bâlî, Hikmet-nâme adlı ansiklopedik eserinde ise  kıyamet alametlerinden bahsetmiştir. Şairin mehdi ortaya çıkmadan önce yaşanacağını söylediği alametler şunlardır: İnsanların İslam dininin emir ve yasaklarına uymamaları; emanete sadakat gösteren, sözünde doğru, vefa sahibi, tuz ekmek hakkını bilen insanların azalması; anne-babaya isyanın artması; âlimlerin bildikleriyle amel etmemeleri; temel ahlaki ve insanî değerlere riayet eden insanların azalması; iyinin, doğrunun, güzelin hak ettiği değeri bulamaması gibi olaylar yer almaktadır.

webtoz.com

Kıymet İle İlgili Resimli Sözler

Kırılmak Kırmak Sözleri Resimli

İnsan Olmak Temalı Resimli Sözler

Sabah Namazı İle İlgili Sözler