Necmettin Erbakan Sözleri

Necmettin Erbakan Sözleri

”Haksız bir davada zirve olmaktansa, hak davada zerre olmayı tercih ederiz.”

”Siyaseti önemsemeyen Müslümanları, Müslümanları önemsemeyen siyasetçiler yönetir.”

Necmettin Erbakan Sözleri

”İman varsa imkanda vardır, milli görüşçü asla vazgeçmez.”

”Hakk’ı üstün tutmak her zaman saadet getirir.”

Necmettin Erbakan Sözleri

”Aşk, azim ve Millî Görüş tekeden bile süt çıkarır.”

”Irak’ta ölen bir tek çocuğun vebalini yedi sülaleniz alnını secdeden hiç kaldırmasa da ödeyemeyecektir.”

Necmettin Erbakan Sözleri

”İçeride irtica, dışarıda fundamantalist gelişmeler denilerek işte bu insanlığı kurtarıcı saadet nizamından insanımız uzaklaştırılmak istenmiştir.”

”Cihad izzet ve aydınlık, gevşeklik ise zillet ve karanlıktır.”

Necmettin Erbakan Sözleri

”İslam beş temel üzerine bina edilmiş bir hakikat sarayıdır ve hayat programıdır. Yoksa, sadece bu beş şeyden ibaret zannedilmesi hatadır. Zira, sadece bir kısmına inanmak ve yaşamak İslam değildir.”

webtoz.com

”Hak’kın tesisi için çalışmamakla Batıl’ın hakimiyeti için çalışmak arasında fark yoktur. “Dönmelikten hayır gelir mi be ahmak.”

Necmettin Erbakan Sözleri

”Kırk çürük yumurta bir tane sağlam yumurta etmez.”

”Malıyla canıyla cihad eden bir Müslüman olarak anılmak isterim.”

”Dünyayı ezen sömürü canavarının beyni siyonizm, kalbi haçlı Avrupa, sağ kolu Amerika, sol kolu Rusya’dır.”

Necmettin Erbakan Sözleri

”Fırtınalara yön veren kelebeklerin kanat çırpışıdır.”

”İslâmi tebligatta muhatabımız istisnasız bütün insanlardır. Öyle ise görüşü ve görüntüsü ne olursa olsun, davamız herkese anlatılmalı, davet her kesime yapılmalıdır. Tebliğ ve davet bizden, hidayet Allah (C.C)’tandır.”

Necmettin Erbakan Sözleri

”Bir çiçekle bahar olmaz ama, her bahar bir çiçekle başlar.”

”İslâm bize ve zamana uymaya mecbur değildir. Ama herkes ve her zaman, İslâm’a uymak mecburiyetindedir.”

”İslâm, dünya ve ahiret saadetinin tek ilacıdır.”

Necmettin Erbakan Sözleri

”Biz seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz.”

”Biz mantar zihniyetli değiliz, biz çınar ağacıyız..”

”Bir milletin asıl gücü; topu, tüfeği yahut tankı değil imanlı ve inançlı gençliğidir.”

”İslam’ı, ‘ırkçılık’ gibi batıl ve bozuk şeylerle karıştırmak esasına dayanan sentezcilik düşüncesi de, itikadi bir sapıklıktır.”

”Rabbım’ın, işlerimi zorlaştırmasını, daha çok gayret ve metanet göstererek, mükâfâtımın kat kat artmasını murad ettiğine işaret sayıyor ve teselli buluyorum diyordu.”

”Cihad: Kur’an nizamını kurmak ve yürütmek için var gücümüzle çalışmaktır.”

”Cihat, huzur ve hürriyet içinde yaşanacak, temel insan haklarına saygı duyulacak bir ortamı hazırlama gayretidir. Ülke içerisinde yapılan ilmi-ahlaki ve siyasi hizmetlerdir. Askeri ve silahlı cihad ise, ancak dışarıdan saldıracak düşmanlar için geçerlidir.”

”Akıl, bir temyiz (iyiyi kötüden seçip ayırma) yeteneğidir.”

”Bugün İslam’ın evrenselliğini ve herkes için saadet nizamı olduğu hemen hemen bilmeyen kalmamış gibidir.”

”İmanla küfür bir kalpte birleşmez ve barışmaz. Her gece en son kıldığımız vitir namazındaki kunut duasını okurken, Allah’a şu sözü vermeden başımızı yastığa koymuyoruz.”

Posted in Resimli Sözler

Uzaktan Sevmek Sözler

Posted in Şairler

İle Sözler

Posted in Güzel Sözler

karla ilgili sözler

Posted in Güzel Sözler

Yanmak İle Sözler