Semud Kavmi Hikayesi Helak Olması

Helak Olan Semud Kavmi’nin Tüyler Ürpertici Hikayesi

Semud Kavmi Hikayesi Helak OlmasıSemut kavmi, Arap yarım adasında at kavminden sonra yaşamış en ünlü kavimdir. Kavimle ilgili pek çok hikayeler dillerden dillere aktarılmıştır. Özellikle cahiliye şairleri, şiirlerinde sürekli olarak semud kavminden bahsetmişlerdir. At kavmi helak olmuştur, at kavminden sonra semud kavmi gelmiştir. Semud kavmi için kuranı kerimde şöyle buyrulmaktadır; ‘’ şunları hatırlayın allah sizi at kavminden sonra onların yerine getirdi. Ve yeryüzüne yerleştirdi. Orada ovalara saraylar kuruyor, dağları yontarak saraylar yapıyordunuz.’’ semud kavmi için Salih peygamber uyarıcı olarak görevlendirilmiştir. Semud kavmine ashab-ı hicr de denilmiştir.

Semud kavmi için Allah sonsuz nimetini sunmuştur ama o kavim Alla’hın verdiği nimetlere şükür etmeyip, taşları kendilerine ilah bildiler. Dünyada ebedi kalacaklarını düşünüp, şımardılar. At kavminin başlarına gelen felaketleri bildikleri halde, ibret almayıp kibirlendiler. Semud kavmi at kavminin başına gelenleri bildikleri halde, onları akılsız olarak nitelendirip kendilerini üstün gördüler. At kavminin başına gelenleri, düz ovalara yaptıkları evlerden bilip, kendileri dağları delip içlerine evler yaptılar.  Böylece fırtınadan korunduklarını idea ettiler. Her geçen gün azdılar. Salih peygamber semud kavmine yol gösterici olarak gönderildikten sonra şöyle söyledi ‘’ey kavmim allah’a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur.’’ semud ve et kavmi gönderilen elçileri yalanladılar.

Semud kavminin ibretlik hikayesi ise;Semud Kavmi Hikayesi Helak Olması

Allah’ın devesi diye adlandırdığımız bu varlık yeşillikler arasında yürüyordu, çeteler tüm oklarını bu devenin üzerine yöneltti ve deve oklar yüzünden kan kaybetti. Bir süre sonra deve yere yığıldı, yere düşen devenin dört ayağını da kestiler. Bunu duyan Salih peygamber devenin yanına koştu ve semud kavmine dönüp şöyle dedi ’’ artık yurdunuzda üç gün daha rahat oturun. Gülün ve eğlenenin, üç gün vaktiniz kaldı, üç gün daha dilediğinizce yaşayın.’’ çeteciler Salih peygamber için devreye giriyordu.  Sabaha karşı yani uykunun en derin olduğu zaman Salih aleyhisselamın evini kuşatacaklardı. Salih peygamberi kim vurduya gitti şeklinde öldüreceklerdi. Bu planı devreye sokup, artık Salih peygamberi tam öldürecekleri zaman bir ses duyuldu (çığlık gibi ) sesin her dalgası insanların bedenini paramparça ediyordu. Çevresindekiler anında parçalandı, semud kavmi helak oldu.

İnkar ve zulüm etmeleri nedeni ile semud kavminin hepsi helak oldular.

webtoz.com
Posted in Webtoz

oyun ile ilgili sözler

Posted in Webtoz

Aşk101 Dizi İncelemem

Posted in Webtoz

Aydan Getirilen İnsan Eli

Posted in Webtoz

Çilehane 40 Gün Karanlıkta Oturulması