Toprağın Katmanları Nedir?

Toprağın Katmanları Nedir?

Toprak katmanlardan yani bilimsel olarak horizonlardan oluşmaktadır. Bu katmanlar toprağın yüzeyinden derinlere doğru inildiğinde meydana gelen renk ve yapı bakımından farklılaşmayı ifade etmektedir.

Bir toprak incelendiğinde toprağın yüzey kısmından derinlere doğru inildikçe fiziksel ve kimyasal olarak değişiklikler oluştuğu görülmektedir. Topraktaki bu değişimler aracılığıyla toprak ayırt edilebilmekte ve sınıflandırılabilmektedir.

Normal bir toprağa bakıldığı zaman üstten alta doğru dört horizon olduğu görülür. Bunları sizlere yüzeyden alta numaralandırarak içerik bakımından anlatacağız.

  • Katman 1: Yüzeye en yakın kısımdır ve toprağın en üst katmanıdır.
  • Katman 2: Yüzeyin bir alt kısmındaki katmandır.
  • Katman 3: Tabanın bir üstündeki kısımdır.
  • Katman 4: En alttaki toprak katmanıdır.

Katman 1

Toprağın en üstüdür. Organik maddelerden oluşmasından dolayı genellikle koyudur. Yıkanma gerçekleşen toprak kısmıdır. Humusça zengin bir toprak katmanıdır.

Katman 2

Bir üst katmandan gelen kil, demir, tuz vb. maddeler bu katmanda birikir. Bu sebepten katman 2 birikme katmanıdır.

Katman 3

Ana kayayı oluşturan taşlardan oluşan katmandır. Bu katmanda bu taşlar küçük bloklar halinde bulunur.

Katman 4

En altta bulunan katmandır. Ana kayadan oluşmaktadır. Fiziksel veya kimyasal olarak herhangi bir ayrışma bu katmanda görünmez. Bu katmanda toprak oluşumu bulunmamaktadır. Doğrudan doğruya ana kaya olduğu için oldukça sert ve verimsiz bir katmandır ve yerin en alt katmanı olarak bilinmektedir.

webtoz.com
Posted in Bilim nedir Uzay

Uzay Zaman Bükülmesi Nedir