Uzay ve Zaman

Tüm malzeme gövdelerinin belirli bir uzantısı vardır: uzunluk, genişlik, yükseklik. Birbirleriyle ilişkili olarak çeşitli şekillerde yerleştirilirler ve bir veya başka bir sistemin parçalarını oluştururlar. Uzay, bir arada var olan nesnelerin ve maddenin hallerinin bir koordinasyon şeklidir. Nesnelerin birbirlerine (yanında, yanında, önünde, arkasında, önünde, önünde vb.) Bırakılması ve belirli nicel ilişkilere sahip olmasından ibarettir. Bu nesnelerin ve durumlarının bir arada bulunma sırası, mekanın yapısını oluşturur.

Maddi fenomenler süreleri, hareket aşamalarının sırası, gelişimleri ile karakterize edilir. İşlemler eşzamanlı olarak gerçekleşebilir veya birbirinden önce veya sonra gelebilir. Örneğin, gündüz ve gece arasındaki ilişki. Zamanın boyutu yalnızca belirli standartların (saniyeler, dakikalar, saatler, günler, yıllar, yüzyıllar vb.) Yardımı ile ölçülebilir. Zaman algısı ayrıca olayların sırasını ve süresini değerlendirmemize izin verir. Neşe ya da keder, zevk ya da sıkıntı gibi öznel duyumlarımıza bağlı olarak, zaman ya kısa ya da uzun görünür. Zaman, arka arkaya nesnelerin ve madde hallerinin koordinasyon şeklidir. Her devletin bir süreçte ardışık bir bağlantı olduğu ve diğer devletlerle belirli nicel ilişkilere sahip olduğu gerçeğinden oluşur. Bu nesnelerin ve durumların art arda gelmesi zamanın yapısını oluşturur.

zamanUzay ve Zaman Kavramı

Uzay ve zaman, maddenin varlığının, nesnelerin koordinasyonunun evrensel formlarıdır. Bu formların evrenselliği, sonsuz evrende varolan ya da varolan tüm nesnelerin ve işlemlerin varoluş biçimleri olmaları gerçeğinde yatmaktadır. Sadece dış dünyadaki olayları değil aynı zamanda tüm duygu ve düşünceler mekan ve zamanda gerçekleşir. Maddi dünyada her şeyin uzaması ve süresi vardır. Uzay ve zamanın kendine has özellikleri var. Uzayın üç boyutu vardır: uzunluk, genişlik ve yükseklik, fakat zaman sadece birdir.. Kaçınılmaz, tekrar edilemez ve geri döndürülemez.

Uzay ve zaman nesnel olarak var. Olumsuz geçidinde zamanın bizi nasıl uzaklaştığını hissedebilsek de ne durdurabilir ne de uzatabiliriz. 

Diyalektik, maddenin yapısal organizasyonunun çeşitli biçimlerinin ve bu organizasyonun seviyelerinin kendi özel hareketleri, uzayları ve zamanlarıyla nitelendirildikleri prensibi ile ifade edilen hareket, mekan, zaman ve maddenin birliğini kabul etmekten geçer. Böylece bir kristalin mekansal organizasyonu, çiçek açan gülünkinden farklıdır. 

webtoz.com
Posted in Akıllı Telefon Haberler

Telefon Engelleme

Microsoft, Windows 7 kullanıcılarını uyardı
Posted in Haberler Webtoz

Microsoft, Windows 7 kullanıcılarını uyardı!

Sony Kaç Adet VR Başlığı Sattı?
Posted in Gündem Haberler

Sony Kaç Adet VR Başlığı Sattı?

Facebook'a ABD'den Suçlama
Posted in Gündem Haberler

Facebook’a ABD’den Suçlama