yunus emre sözleri resimli - WebToz

yunus emre sözleri resimli

Şerîat, tarîkat yoldur varana,
Hakîkat, mârifet andan içerü.

Hakk’ı uzaklarda arama, Hakk’ın durağı gönüldedir.

Dünyada dertsiz baş olmaz. Derd’olanın ahı dinmez.

Sabır saadeti ebedi kalır, sabır kimde ise o nasib alır.

Âşık öldü diye sala verirler. Ölen bedendir, âşıklar ölmez.

Söze târîh yedi yüz yediydi, Yunus cânı bu yolda fidîyidi.

Dervişlik olsaydı tâc ile hırka Biz dahi alırdık otuza kırka.

Aşk aşıkı sır eder, aslanı zencir eder, katı taşı mum eder.

Yunus Emre Sözleri Resimli

Beni bende demen bende değilem, bir ben vardır bende benden içeri.

Sabırlı kişinin öfkesi kalmaz. Kişi sabırlı olduğu zaman kötü huyları kalmaz.

Senden gelen bana güzeldir. Ya gül, ya diken, ya gonca gül, ya hayattır. Ya kefen.

Hangi sıkıntılı işin varsa sabır onu sona erdirir. Sabır seni gerçek saadete eriştirir.

Dervişlik dedikleri, hırka ile taç değil. Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil

Kırma dostun kalbini; Onaracak ustası yok. Soldurma gönül çiçeğini; Sulamaya ibrik yok.

Benlik davasını bırak, muhabbetten olma ırak, sevgi ile dolsun yürek, hoşgörülü olmaya bak.

Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni.

Bir kez gönül yıktın ise, Bu kıldığın namaz değil. Yetmiş iki millet dahi Elin ‘yüzün’ yumaz değil.

İyi sözün aslın bilen derdi bu söz nerden gelir. Söz aslını anlamayan sanır bu söz benden gelir.