Zülkarneyn’in Başka Bir Boyuta Sürgün Ettiği Yecüc Mecüc

Zülkarneyn’in Başka Bir Boyuta Sürgün Ettiği Yecüc Mecüc Ve Nibiru Bağlantısı, Kıyamet Alametleri

Eskiden bu yana yapılan bilimsel araştırmalarda dünyadan başka bir boyutta yaşamların olabilme ihtimali hep düşünülmüştür. Uzayda da boyutar vardır ve bu boyutlar dünyaya açılabilir. Gibi idealarda ortaya atılmıştır. Dünyadan farklı bir boyutta yaşayan ve kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacak olan yecüc –  mecüc de bu araştırmaların kapsamına alınmıştır. Kuranı kerimde kef süresinde hz. Zülkarney’den bahsedilir. Zülkarneyn kelime anlamı ile farklı boyutlara geçebilen kişi demektir. Fakat bu zatın bir peygamber mi? Evliya mı? Yoksa sıradan biri mi? Olduğu kaynaklarda belirtilmemiştir.

Bazı rivayetlerde Zülkarneyn hz. Nuhun oğlunun aynı soydan geldiği belirtilmiştir. Asıl ismi iskender’dir. Hz. Zülkarneyn inkarcıları doğru yola çekmekle görevlendirilmiş ve bu yolda pek çok savaşa girmiştir. İnkarcılar tarafından ise başına vurulup öldürüldüğü bilinmektedir. Zülkarneyn’in saçları uzun ve iki örgü şeklindedir. Yine hem anne hem de baba tarafından asil bir soydan geldiği bilinmektedir. Zülkarneyn soyu yunan ve iran’a dayandığı da söylemler arasındadır. Girdiği savaşlarda büyük başarılar elde etmiş ve cesaretinden dolayı da adına  Zülkarneyn denilmiştir. Zülkarneyn hangi zamanda yaşadığı pek bilinmez. Hz. Zülkarneyn Makedonya’daki İskender ile karışılmaktadır. Fakat makedonya’lı İskender Allaha inanan biri değidir. Hatta bazı rivayetlere göre halkına karşı son derece acımasız olmuştur.

Zülkarneyn üç yol tutmuştur, birincisi batıya giden yoldur; bu yoldaki kavimler vahşi hayvanların derilerinden ve yiyeceklerinden kendilerine giysiler yapmıştır. Bu kavmi doğru yola davete etmiştir. Zülkarneyn bu kavimi Allah yoluna davet ettiği için bazı kaynaklar hz. Zülkarneyn’ni peygamber olabileceği hakkında düşünmüşlerdir. Zülkarneyn’nin ikinci yolu ilse doğudur; burada bir kavim ile karşılaşmıştır. Bu kavim ile güneşin arasına bir örtü yoktur. Bu kavimdeki kişiler giyinik değillerdi ve binaları yoktu. Bu kavim bina yapmak yerine kayalıklardaki oyuklarda yaşamışlardır. Zülkarneyn bir yola daha girdi bu kavim asla söz dinlemiyor ve bahar geldiğinde yer yüzündeki yeşil ne varsa hızlıca tüketiyorlardı. Hatta bazıları insanları bile yiyordu, burada yaşayan halk Zülkarneyn’den yardım istemiş ve yecüc- mecüc arasına bir set çekilmesini istemişleridir. Zülkarneyn ise bu halktan bakır ne varsa getirmelerini istemiştir. Bakırdan bir set kurmuş ve bu settin kıyamete kadar korunacağı söylenmiştir.

Araya set çekilen kavim hala dünya üzerinde yaşamaya devam etmektedir. Kavimin gözleri küçük, yüzü yassı ve kulakları çok büyüktür. Her  birinin 100 çocuğu olur, insanlardan ve cinlerden daha fazla nüfusa sahiplerdir. Pek çok kişinin merak ettiği konu bu kavmin nerede yaşadığıdır. Çünkü kavmin dünyada ya da uzayda yaşaması mümkün değildir.

Hz. Zülkarneyn zamanda yolculuk yapabilme yeteneğine de sahiptir. Bu bilgi bizleri şu sonuca çıkarıyor, yecüc – mecüc dünyada yaşıyor ama hangi boyutta yaşıyor net olarak bilinmiyor. Zülkarneyn akıllı ve son derece bilgili bir kişi idi ve bu kavmi bir manyetik alana hapsetti. Yecüc mecüc ise bu seti delmek istediklerinde manyetik alan sayesinde kopan parçalar geri birleşiyor, tırmanmak istediklerinde ise kayıp düşüyorlardı. Çoğu araştırmacılar yecüc – mecüc kavminin kutuplara yakın bir bölgede olduğunu düşünmektedir. Çünkü dünyanın manyetik alanı kutuplarda daha fazla yoğunlaşır. Yecüc – mecüc hakkında pek çok senaryolar vardır, ama kesin olarak bilineni kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacak olmaları ve dünya üzerinde büyük bir kıtlığa sebebiyet verecek olmalarıdır. Bu kavim dünyada hızla çoğalacağı için pek çok kişi hastalıktan ve açlıktan hayatını kaybedecektir.

webtoz.com
Posted in Webtoz

oyun ile ilgili sözler

Posted in Webtoz

Aşk101 Dizi İncelemem

Posted in Webtoz

Aydan Getirilen İnsan Eli

Posted in Webtoz

Çilehane 40 Gün Karanlıkta Oturulması